gaver

JA, JEG VIL BIDRA!

NAVN:     
E-mail:       
Mobiltlf:   
Engangssum kr:   
Månedlig      kr:   

Pengene skal gå til: (SETT KRYSS!)  
Piano                
Stipend-fond    
Daglig drift       

Kommentar:

                   

Du vil få tilsendt en mail med nærmere opplysninger om innbetaling

Gavene eies av, og formidles gjennom

 

"Kulturmixvenner av Nagaland"

 

en egen forening av alle giverne,

registrert i Brønnøysundregistrene

 

org.nr. 912293092

 

Styre: Jon Olav Hanssen, Egil Østebrød,

Per Oddvar Hildre

 

 

Trykk for VEDTEKTER

 

 

Lipok: "We have accepted 16 students in the new batch now... and some are exceptionally talented."